Realkompetansevurdering

Alle som bor i Nordland og søker voksenopplæring og/eller realkompetansevurdering, kan henvende seg til Karrieresenteret i Vesterålen  for veiledning og hjelp i søkerprosessen, eller søke direkte på Vigo.no.


Hva er realkompetanse?
Realkompetanse er summen av alt du har lært fra skole, arbeidsliv, hjem og fritid. En realkompetansevurdering vil stadfeste hvilke kunnskaper du alt har i forhold til den videregående utdanningen du har tenkt deg. 


Hvordan får jeg realkompetansevurdering?
Godkjenningsentralen i Mo i Rana har ansvar for all realkompetansevurdering i Nordland mot videregående skole.
Ved å henvende deg til Karrieresentrene kan de gi deg rettleiing i valg av utdanningsveier og søke om realkompetansevurdering.


Hva er kompetansebevis?
Et kompetansebevis dokumenterer din realkompetanse. Kompetansebeviset kan du bruke når du skal søke ny jobb, eller det kan danne grunnlag for opplæringstilbudet du trenger for å nå målet ditt.

 
Fant du det du lette etter?