Du er her:

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige på Kleiva

En motivert gjeng klar til å forbedre norskkunnskapene og lære om det norske arbeidslivet - Klikk for stort bildeI april startet 12 deltakere fra 11 ulike land på kurs på Kleiva. Kurset er i regi av Opus Hadsel og Opus Sortland i samarbeid med Karrieresenteret Vesterålen.

Kurset har en varighet på et halvt år, hvor de første 4 ukene er forberedende kurs mht. avklaring av norskferdigheter, arbeidserfaring og yrkesmål, samt arbeidslivskunnskap og forberedelse til praksis.

Etter det har deltakerene 22 uker praksis i bedrift. Hvorav 3 dager praksis i bedrift og 2 dager kurs på Kleiva pr. uke.

Formålet med kurset er å styrke fremmedspråklige jobbsøkeres muligheter til å delta i yrkes- og samfunnslivet, og bli økonomisk selvstendigeBidra til økte norskferdigheter. Gi økt kunnskap om arbeidsmarkedet og veien til arbeid, og gi deltaker økte muligheter for å komme i arbeid.

Kurset skal også kunne formidle mulig arbeidskraft til bransjer og arbeidsgivere som har et rekrutteringsbehov.

 

Målgruppen er fremmedspråklige arbeidssøkere over 19 år med gyldig arbeidstillatelse som har liten eller mangelfull arbeidserfaring i Norge eller som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper for å komme i lønnet arbeid.

Kursdeltakerene er fra 11 ulike land i Afrika, Asia og Europa

Kursveiledere: Kasi Alnes og Olga Smagina-Aas

Kasi Alnes
Konsulent
Olga Smagina-Aas
Konsulent