Om OPUS Hadsel

OPUS Hadsel er Hadsel videregående skole og fagskoles opplærings- og utviklingssenter. OPUS Hadsel har sitt hovedlokale i 3. etasje i Trykkerigården på Stokmarknes. Her finner du oss.


OPUS Hadsel har voksenopplæring med studieverksted og nettskole. Vi jobber med ulike prosjekter innenfor kompetanseutvikling hos voksne, kurs, konferanser og IKT med nettvett som noen av satsingsområdene. Daglig leder for OPUS Hadsel er Karin Bygdnes Nilsen


Vi driver studieverksted på Stokmarknes, hvor elever som går på Nettskolen i Nordland kan komme og studere sammen.  Her kan du låne datamaskin og jobbe sammen med andre. Du tar alle prøvene i studieverkstedet. Vi har fast prøvedag onsdager fra 09:00.


Vi samarbeider nært med Karrieresenteret Vesterålen, som har hovedkontor på Stokmarknes. Dette er første kontaktpunkt for deg som ønsker å starte eller fullføre videregående utdanning i voksen alder. Karrieresenteret Vesterålen har kontor sammen med OPUS i Trykkerigården.

 


Voksenopplæring: Nettskolen i Nordland, ordinær og tilpasset undervisning, veiledere og studieverksted


Voksenopplæring er vår kjernevirksomhet. Voksne som ønsker videregående utdanning kan kontakte Karrieresenteret, og få hjelp til opplæring gjennom oss. Vi gir opplæring til enkeltpersoner og til grupper. Vi samarbeider med bedrifter, NAV, organisasjoner og andre offentlige virksomheter.

Hos Karrieresenteret Vesterålen og i studieverkstedet får du tilrettelagt og fleksibelt utdanningsløp som tar utgangspunkt i din realkompetanse. Du får opplæring som fører fram til fagbrev eller studiekompetanse.

 

Kurs, konferanser og foredrag

Vi tilrettelegger kurs og konferanser etter behov. Vi har bred faglig kompetanse. Vi tar oss av organisering, tilrettelegging, markedsføring og er teknisk arrangør. Vi stiller også med kompetanse eller leier inn kompetanse lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.


Nettvett, dataspill og digital mobbing er et område vi har utviklet spesiell kompetanse på. Vi tilbyr holdningsskapende foredrag tilpasset elever på mellom- og ungdomstrinn og tar sterke virkemidler i bruk for å åpne øynene til elevene.


Vi tilbyr også skreddersydde foredrag for foreldre og foresatte. Der setter vi fokus på digital mobbing, men retter også søkelyset mot voldelige dataspill, nettsteder og apper i tiden. Vi ser at det beste er å nå både ungdom og foreldre/foresatte, og tilbyr derfor hele pakken.
Les mer på www.digmob.no og på www.facebook.com/nettmobbing
 


Utvikling

Hadsel videregående skole og fagskole skal være en aktiv utviklingsaktør i samfunnet. OPUS Hadsel tar initiativ til, bidrar i og videreutvikler prosjekter i samarbeid med kommuner, NAV, næringsliv, offentlige instanser, organisasjoner og andre. Har du en idé til et utviklingsprosjekt? Ta kontakt med oss.


Noen av våre samarbeidspartnere:
 
Hadsel Videregående skole og fagskole
Karrieresenteret i Vesterålen
NAV Vesterålen
Nordland fylkeskommune
Vesterålen Regionråd/ RKK 
Fiskeriparken


Fagskole

Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre. Fagskolene tilbyr etter- og videreutdanning for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Utdanningen gir høy kompetanse og kan brukes innen mange forskjellige og svært viktige yrker.


Hadsel videregående skole og fagskole har godkjenning for fagskole innen tverrfaglig miljøarbeid og helse, aldring og aktiv omsorg, som studier i Nordland fagskole i helse- og sosialfag.


Hadsel videregående skole og fagskole tilbyr også to-årig teknisk fagskole innen elektro fordypning elkraft. Studiet er desentralisert over tre år, og blir gitt i samarbeid med Steinkjer fagskole. Les mer om teknisk fagskole her. Leder er Hans Gunnar Hansen.


 

Historikk
OPUS Hadsel ble opprettet i 1996. Før dette hadde særlig Melbu videregående skole lang erfaring i å arrangere kurs for nærings- og samfunnsliv.

Fleksibel og nettstøttet opplæringhadde sin fødsel i Hadsel. Internettet ble tatt i bruk i videregående opplæring allerede i 1994, med forarbeidet til 'Det Norske Hus' - nettstedet for norskfaget i videregående opplæring. Deretter kom Samfunnshuset, Kunnskapstorget, Språktårnet, Atelieret, Mekanisk Verksted og Realfagsparken på løpende bånd. Husene ble senere døpt om til Kunnskapsnettet. Kunnskapsnettet er nå nedlagt, og erfaringene bragt inn i nettskole for voksne i videregående opplæring Nordland fylkeskommune. Nettskolen i Nordland driftes av Nordland fylkeskommune.

Fire av nettlærerne i Nettskolen i Nordland er ansatt ved Hadsel videregående skole og fagskole. Vi er derfor fremdeles en motor i nettskolen.

Fant du det du lette etter?