Om OPUS Vesterålen

1. august 2018 ble OPUS Hadsel og OPUS Sortland slått sammen til OPUS Vesterålen.

Opus Vesterålen skal bidra til kompetanseutvikling for bedrifter og offentlig virksomhet. Opus Vesterålen tilbyr bl.a. behovsrettede kurs og opplæring for voksne i Vesterålen som ønsker å ta et fag- eller svennebrev.

OPUS Vesterålen vil kunne tilby opplæring innenfor mange fagområder i videregående skole og vi jobber med ulike prosjekter innenfor kompetanseutvikling hos voksne, kurs, konferanser og IKT med nettvett som noen av satsingsområdene.

BAKGRUNN:
OPUS er forkortelsen for opplærings- og utviklingssenter, og er fellesbenevnelse for Nordland fylkeskommunes ressurssenter for kurs- og oppdragsvirksomhet i videregående skole.

OPUS Sortland og OPUS Hadsel har de siste årene hatt ett gjensidig samarbeid for å kunne løse oppgaver innen opplæring og kurs for voksne i Vesterålsregionen, samt prosjekt og utviklingsarbeid for ulike bransjer i regionen.

  • OPUS Vesterålen skal være skolenes eksterne virksomhet mot voksenes opplæring i videregående skole.
  • OPUS Vesterålen skal gi et samordnet tilbud til alle voksne i Vesterålen og utnytte de ressursene de to skolene har i regionen mot denne målgruppen og mot det lokale og regionle næringsliv.. 

Gjennom et samarbeid mellom Opus-sentrene i Ofoten,  Lofoten og Vesterålen ( OfLoVe prosjektet) har vi også fått muligheten til å delta i Utdanningsdirektoratets forsøk "Modulstrukturert opplæring for voksne". Dette er et forsøk som skal gi voksne en bedre mulighet til å ta fagutdanning. Forsøket gjennomføres i 5 fylker i Norge og i Nordland utføres forsøket i Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Opus Vesterålen har også nært samarbeid med Nettskolen i Nordland, Karrieresenteret i Vesterålen og Nav.

Daglig leder for OPUS Vesterålen er Karin Bygdnes Nilsen som har kontor på Stokmarknes.

Karin Bygdnes  Nilsen
Leder OPUS Vesterålen