Fagopplæring

Nordland fylkeskommunes tilbud til voksne som ønsker videregående opplæring er Nettskolen i Nordland. (https://nettskolen.nfk.no/)Klikk for stort bilde

Fylkestinget i Nordland  vedtok, i desember 2018, at videregående opplæring for voksne skal skje på andre arenaer enn i den ordinære videregående skolen. Dette for å sikre de ulike utdanningsbehovene for de ulike gruppene. Voksne over 25 år som ikke har brukt sin rett til videregående opplæring, skal få mulighet til å ta et fag- eller svennebrev eller skaffe seg generell studiekompetanse. Opplæringen tilpasses den enkeltes realkompetanse, det søkes på voksenopplæring gjennom VIGO.no voksen. Her gjøres en rettsvurdering og realkompetansevurdering, og så lager man et tilbud tilpasset den enkeltes behov

Her kan du lese mer om voksnes rettigheter til utdanning i Nordland

Les mer om voksnes rett til videregående opplæring på utdanning.no