Modulisert fag- og yrkesopplæring for voksne

OPUS Vesterålen er med i forsøk i regi av Utdanningsdirektoratet.

Sammen med OPUS Lofoten, OPUS i Narvik ( Ofoten) og ifra i høst også OPUS Meløy, er vi Nordlands fylkeskommunes aktør i forsøk med Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

I Vesterålen tilbyr vi følgende fag:

  • Renholdsoperatørfag
  • Kokk
  • Institusjonskokk
  • Salgsfag
  • Helsearbeiderfag
  • Betongfag
  • Malerfag
  • Rørleggerfag
  • Trevare- og bygginnredningsfag
  • Fiske og fangstfag (i samarbeid med OPUS Lofoten)

Les mer utdypende informasjon på disse lenkene: