Hva er modulstrukturert fag- og yrkesopplæring?

Et tilbud til voksne over 25 år som har norsk grunnskole eller tilsvarende. Opplæringen skjer i bedrift og i nært samarbeid med skole og opplæringskontor.

Modellen skal gi rom for helt individuelle løp som tilpasses den enkelte. Deltaker jobber i bedriften sammen med en faglig veileder. Bedriftens daglige praksis følges, samtidig som deltakere løser oppgaver/ jobber med mål innenfor en modul. «Produktet» av dette godkjennes av veileder i bedriften i samhandling med skole og opplæringskontor.

Når alle målene i en modul er godkjent, vil deltaker få et kompetansebevis for aktuell modul. Når alle modulene i læreplanen er godkjent kan deltaker meldes opp til  fagprøven.

Tenker du at Modulstrukturert fag og yrkesopplæring kan være aktuelt for deg eller noen i din bedrift, må du ta kontakt med Karrieresenteret.

http://www.karrierenordland.no/karrieresentre-i-nordland/vesteralen-stokmarknes-sortland/